ติวเข้มตั้งแต่เริ่มเขียน

Professional React-Native Mobile Application

- 4 วัน -

รูปภาพ

รายละเอียด

ชื่อคอร์ส

Professional React-Native Mobile Application

ระยะเวลา

4 วัน (24 ชม.) : 10.00 - 17.00

สถานที่

HAKIO Office Space (สาขาข้างเซ็นทรัลรัตนาธิเบศร์)

ความรู้พื้นฐาน

มีความรู้เบื้องต้นในการเขียนโปรแกรมภาษา HTML, CSS, Javascript และ OOP

วัตถุประสงค์

เพื่อให้ผู้เรียนเข้าใจแนวคิดวิธีพัฒนาซอฟท์แวร์เพื่อสร้าง Mobile Application สำหรับระบบสารสนเทศทางธุรกิจ
เข้าใจกระบวนการพัฒนาซอฟต์แวร์ส่วนติดต่อกับผู้ใช้ (UX/UI)
เข้าใจวิธีประยุคใช้ชุดคำสั่งต่างๆและ Work Flow สำหรับพัฒนา
ทำงานกับเครื่องมือสร้างต้นแบบอย่างรวดเร็วเพื่อเร่งกระบวนการพัฒนา
ความเชี่ยวชาญในการเขียนโปรแกรมและการพัฒนาซอฟต์แวร์โดย React-Native

ราคา

8,900 บาท

เนื้อหา

วันที่ 1

1. แนะนำ React-Native

• แนะนำ React-Native
• React JS และ React Native
• ความแตกต่างระหว่าง web app, native app, hybrid app
• ตัวอย่าง application
• การใช้งาน React-Native
• โปรแกรมที่จำเป็น
• โครงสร้าง Project
• การสร้าง Project
Lab: สร้างและรัน React-native App บนมือถือ/Emulator

2. สร้าง Layout เบื้องต้น

• UI Components เบื้องต้น
• Text
• View
• การ styling UI
• Style ที่ใช้บ่อย
• การจัดเรียง UI (Flex Direction, Justify Contents, Align Items)
Lab: วาง UI ให้เหมือนตามตัวอย่าง

3. UX และ UI

• UI และการจัดการ Event
• TextInput
• Touchable
• Image
• ScrollView
• Alert
• Modal
• Activity Indicator
Lab: แบบฝึกหัด

4. การสร้าง Component

• สร้าง Custom Component
• สร้าง Static Component
• สร้าง Dynamic Component
• สร้าง Props & State
• สร้าง Stateful and Stateless components
Lab: สร้าง Custom Component

วันที่ 2

5. การเชื่อมต่อ Remote Data

• เชื่อมต่อ Remote Data
• ประเภท Promise
• ประเภท Asynchronous
• วิธีการ Callback
• วิธีการ Load และแก้ไขปัญหา (Error Handling)
Lab: ส่ง API และจัดการสถานะการโหลดและข้อผิดพลาด

6. ฟังค์ชันมือถือ

• ฟังค์ชันมือถือ
• Local Storage
• กล้อง
• GPS
Lab: เก็บข้อมูลผู้ใช้งานลงบนเครื่อง
Lab: Application สแกน QR
Lab: สร้าง Google Map พร้อมระบุพิกัดผู้ใช้งาน

7. การบริหารหน้าจอ

• การบริหารหน้าจอ
• Navigator
• Stack-Navigator
• Tab-Navigator
• Drawer-Navigator
• การส่งข้อมูลข้ามหน้า
Lab: สร้าง Application ที่มีหลายหน้าและมีการส่งผ่านข้อมูลระหว่างหน้า

วันที่ 3

8. โมเดลข้อมูล

• การจัดการ Global State
• วิธีการใช้ MobX
• วิธีการใช้ Observable & Observer
Lab: ส่ง API และจัดการสถานะการโหลดและข้อผิดพลาด

9. Mini Project

Lab: Mini Project - Comprehensive

วันที่ 4

10. Mini Project (ต่อเนื่อง)

Lab: Mini Project - Comprehensive (ต่อเนื่อง)

11. การติดตั้งแอพพลิเคชั่น (Software Deployment)

• วิธีการ Compile และนำแอพพลิเคชั่นขึ้น Store

12. แนะนำหัวข้อขั้นสูง React Native

• หัวข้อขั้นสูงของ React Native (Advance Topics)

Our team

Training Coach
Kosin Sumalyapor (Top)
React-Native Coach

Working experience - Lazada, SCB, DTAC Accerelate and SET Thailand.

Equipment

Laptop or MAC
Laptop or PC
Macbook
Spec Requirement
Spec Requirement
Window 7 or above (64 bit)
Mac Os High Seirra Version 13.6 or above
RAM 8 GB
RAM 8 GB
HDD 10 GB or above
HDD 10 GB or above

ลงทะเบียนเรียน