หลักสูตรเข้มข้น 4 วัน

ASP .NET Core version 2.1 for Business Solution

- TEAMHAK จะแนะนำงานจาก Partner ให้กับผู้ที่ผ่านการทดสอบของเรา -

รูปภาพ

รายละเอียด

ชื่อคอร์ส

ASP .NET Core version 2.1 for Business Solution

ระยะเวลา

4 วัน (24 ชม.) : 10.00 - 17.00

(เสาร์ที่ 17, อาทิตย์ที่ 18 และ เสาร์ที่ 24, อาทิตย์ที่ 25 สิงหาคม พ.ศ. 2562)

สถานที่

HAKIO Office Space (สาขาข้างเซ็นทรัลรัตนาธิเบศร์)

ความรู้พื้นฐาน

มีความรู้เบื้องต้นในการเขียนโปรแกรมภาษา HTML และ OOP (Object Oriented Programming)

มีความรู้เบื่องต้นด้านฐานข้อมูล

วัตถุประสงค์

เพื่อให้ผู้เรียนเข้าใจแนวคิดวิธีพัฒนาซอฟท์แวร์สำหรับระบบสารสนเทศทางธุรกิจ

เข้าใจหลักการพัฒนา Web Application แบบ MVC Software Pattern

เข้าใจการพัฒนา Web Service Action ต่างๆ

พัฒนาชุดโปรแกรมเพื่อประมูลผลข้อมูลดิบและเชื่อมต่อกับฐานข้อมูล RDBMS ได้

พัฒนาชุดโปรแกรมเพื่อสร้าง Web Service (Web-API) ได้

TEAMHAK จะแนะนำงานให้กับผู้ที่ผ่านการทดสอบของเรา

ราคา

9,900 บาท

เนื้อหา

วันที่ 1

1 ชม.

1. แนะนำ

• Introduction to .Net Core

• MVC Pattern

• ASP.Net Core

• การติดตั้ง Project

• Software ที่จำเป็น

• อธิบายโครงสร้าง Project File Structure

• การสร้าง Project

• Debugging

2 ชม.

2. View

• View Routing

• Razor Syntax

• Layout and Template

• Partial View

Lab: ทดสอบใช้งาน Razor Syntax

2 ชม.

3. Controller

• View Controller

• API Controller

• Dependency Injection

• Data Binding

• HTTP Response

Lab: สร้าง Controller

Lab: Data Binding

2 ชม.

4. Model

• Entity Framework

• การเชื่อมต่อฐานข้อมูล

• Migration

Lab: Create models and migrations

วันที่ 2

2 ชม.

5. Model

• CRUD Operation

• Data Annotation

• Data Validation

• Navigational Property

• LINQ

Lab: สร้างหน้า CRUD

Lab: สร้าง APIs

1 ชม.

6. File Management

• Handling Files

• File Form

• File Upload

• File Validation

• File Response

Lab: Upload and download files

2 ชม.

7. ระบบการยืนยันตัวตน Identity Authentication

• Identity Authentication

• Roles and Claims

• JWT Authentication

• JSON Web Token

Lab: สร้างระบบยืนยันตัวตนด้วย Identity Authentication

Lab: เสริมความปลอดภัย APIs ด้วย JWT Authentication

วันที่ 3

1 ชม.

8. Background Task

• Scheduled Jobs

• Hosted Service

• Cron Schedule

Lab: สร้าง Email Scheduler

1 ชม.

9. Localization

• Localize Options

• ข้อมูล Culture

• Localized Resources

Lab: สร้าง Web Application ในแบบรูปแบบ 2 ภาษา

1 ชม.

10. Deploy Project

• Building and Deploying Project

Lab: วิธีการ Deploy ขึ้น Microsoft Azure

4 ชม.

11. Mini Project

• เริ่มการทำ Project

Lab: Comprehensive Project

วันที่ 4

1 ชม.

12. Mini Project (ต่อเนื่อง)

• ทำ Project

Lab: Comprehensive Project

Our team

Training Coach

Kosin Sumalyapor (Top)

React-Native Coach

Working experience - Lazada, SCB, DTAC Accerelate and SET Thailand.

Equipment

Laptop or MAC

Laptop or PC

Macbook

Spec Requirement

Spec Requirement

Window 7 or above (64 bit)

Mac Os High Seirra Version 13.6 or above

RAM 8 GB

RAM 8 GB

HDD 10 GB or above

HDD 10 GB or above

ลงทะเบียนเรียน